(6) อัจฉริยะแห่งการแสดง = ฮวายอง หมายถึงการที่ฮวายองเจ็บขาทำให้ขึ้นเวทีไม่ได้เป็นการแสดง แล้วโบรัมทวีต “ปรบมือ แปะๆๆ”