(5)  ต่อมาจียอนทวีตว่า “ความแตกต่างของความตั้งใจ ! ต้องมีเซนส์  และต้องถ่อมตัวอยู่เสมอ ^* ปรบมือให้อัจฉริยะแห่งการแสดง