"Bakit kailangan kong makipag kompetisyon sa isang bagay na alam kong akin?" - Sharmaine Escaler #NoOtherWoman