"At ano ang tawag sa nang-aagaw ng asawa ng iba? ah.. AHAS! " - Sharmaine Escaler to Cara Zalderiaga #NoOtherwoman