"A mundo ay isang malaking Quiapo, maraming snatchers, maaagawan ka, lumaban ka!" - Ms. Carmi Martin #NoOtherWoman