Painting at Whitewash . Thanks dmc for photo ! #whitewash #streetart #solus #ireland #portadown