อุปกรณ์เสริมสำคัญที่ทำให้ collector "ท่านขุน" ชัดเจนมากขึ้น #RIPCURL