Mackin on the ladies during work @RezForPrez @KirkThomas2