Don't be assholy #TeamJesus #atheist #AtheistRollCall #atheism