Jogging and walking earlier @Baywalk, para sabihin. Hahahahah =))) @iramnaj #Aina