แฟนเพจรอถ่ายรูปด้วยคับคั่งมาก แบบว่าไม่มีคิวว่างเลย