บรรยากาศวุ่นวายมาก เมื่อคุณทักษิณเดินเข้ามาในห้องอาหาร