โอ้ย ได้จิ๊กโฉ่วแล้วววว พูดแต้จิ๋วดื้อๆ เล้ย ได้ของด้วย @Fantastic2499 @rathwjj