รางวัลศิลปินรุ่นเดอะ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในรอบ 12 ปี มอบแด่ 
#SCRUBB พี่เมื่อยหละT^T