I wanna be a tutubi na walang tinatagong bato sa aking kamay.. ♫ ♫ ♫