Potiguar-CN 1x1 Currais Novos @IGustavoSousaI  #batata #ThiagoSilva