หนึ่งในเพลงละครที่ผมชอบที่สุดแล้ว ยามเมื่อลมพัดหวน #j20