พี่เจเดินทาร้องตรงกลาง hall (เวทีเป็นทางเดินยาว)ในเพลง หยุดเลย #j20