พี่เจ กับพี่ติํนา แจสกันต่อกับเพลง ปรั #j20 วัติศาสตร์