"Eat Bulaga ang magbibigay ng mas makabuluhan at bagong mukha ng telebisyon sa Indonesia."