Redcurrants. Really sour! :-) #fruits #porzeczki #photo