@dkodr Nie uśmiecham się do obcych chłopów, boję się ich. Look!