ที่พักนางรอง
โรงแรมพนมรุ้งปุรี
http://www.phanomrungpuri.co.th
Tel.044-6322222