ที่พักใกล้อ.ปะคำ
โรงแรมพนมรุ้งปุรี
http://www.phanomrungpuri.co.th
Tel.044-6322222