@HamiltonWaikato Highlight of our trip to NZ. #glowworms #BlackWaterTubing #Waitomo