อย่ากลัวที่จะต้องล้มเหลว ให้กลัวที่จะต้องมานั่งเสียใจตอนหลัง #p'nong #ondemand #fighting #physic #entrans #midtermtest