ขบวนแห่งเกียรติยศได้เริ่มเคลื่อนแล้ว #congratulations #KU68