#BBFF bonding :) every week na lang ang kainan. Hahaha @new_me_xen @LOPEZMiAnn