@emanuelkarlsten @oskardahlbom Hur funkar prissättningen på färjan? Är det högsta till lägsta pris som redovisas?