ندای دانشجویان

@GreenQuran

پیروزی از آن کسانی است که خود را باور میکنند و ایمان دارند که جنبش آزادیخواهانه مردمی، رهبران واقعی خود را خواهد زایید. زنده باد آزادی، پاینده ایران

NASA has selected a picture of Babak Amin-Tafreshi as one of its July pictures of the day. #Iranelection

Views 182

1046 days ago

NASA has selected a picture of Babak Amin-Tafreshi as one of its July pictures of the day. #Iranelection

0 Comments

Realtime comments disabled