อรุณสวัสดิ์
นาฬิกา..เดินเป็นวงกลม 
แต่เวลา..เดินเป็นเส้นตรงเสมอ