De soparet ligeret en el #fosters hi ha que cuidarse