הפגנה מול בית מעריב, לפני כמה דקות. מחמם את הלב, בקטע טוב