Napadpad ako ng Antipolo para lang bumili nito --- Colored Chalks, Eraser, Paper Clips :) @jbuhain @cmimitah #Antipolo