Gregorio Camacho com a regidor barri Via Trajana fent un cop de ma a la botifarrada #SantAdria #Bcn