" הערך הוא המסר" כתבה במדד המותגים2012 של #globes# והם כוללים בזה את #golantelecom#