Waaa! D akoh maka move on sa drinks nah toh!   #KakainesKahDptInuwiMohNaLang #Kainex #Kadiri