Volunteer Amy in Beijing, coaxing a beautiful smile out of Hui Li.