Here @ Fountain Breeze. May rehearsals mga dancers kong blockmates para sa audition nila. :))