Ken Maltby ready to tee @iamalexthomas golf tournament!