ندای دانشجویان

@GreenQuran

پیروزی از آن کسانی است که خود را باور میکنند و ایمان دارند که جنبش آزادیخواهانه مردمی، رهبران واقعی خود را خواهد زایید. زنده باد آزادی، پاینده ایران

Majid Tavakoli #IranElection

Views 805

1612 days ago

Majid Tavakoli #IranElection

4 Comments

Realtime comments disabled

GreenQuran 1494 days ago

Majid Tavakoli, the symbol of heroism and humanism #Iran #IranElection

GreenQuran 1611 days ago

مجید عزیز، ای شرف جنبش دانشجوی، ما تو را فراموش نکردیم، تمام سعی ما این هست که به دانشگاه برگردی #IranElection

GreenQuran 1611 days ago

Majid Tavakoli, We will Bring you back to the University where you belong #IranElection

GreenQuran 1612 days ago

مجید توکلی به راستی‌ شرف جنبش دانشجویی است... #IranElection