ندای دانشجویان

@GreenQuran

پیروزی از آن کسانی است که خود را باور میکنند و ایمان دارند که جنبش آزادیخواهانه مردمی، رهبران واقعی خود را خواهد زایید. زنده باد آزادی، پاینده ایران

#Poster #IranElection بالهای خونین دانشگاه را فراموش نخواهیم کرد

Views 158

1567 days ago

#Poster #IranElection بالهای خونین دانشگاه را فراموش نخواهیم کرد

0 Comments

Realtime comments disabled