Laughtrip talaga ang bagong buhok at bigote ko ngayon. Lakas maka-sanggano! @theidealEnzow #Mando :D