Jaj no a la #Discriminacion igual vale a aclaracion @ymfernandes @ausaurin @juancruzsaiz @FerQuiroga