“ป๋องแป๋งๆ” พักกลางวันได้แล้วคะน้อง @BahBau #Lunchtime