21.33 มีเหตุขัดข้องกับการเดินรถไฟฟ้า #BTS สายสีลม กำลังแก้ไข จะมีรถให้บริการทุก5นาที #KNation