#JoshuaJackson & his iPod in NYC 2009. So gorgeous ..... so smexy!