กินข้าวกันไหม @khimwanaka @tuckatan4 @prat_nah Have you eaten lunch?