ندای دانشجویان

@GreenQuran

پیروزی از آن کسانی است که خود را باور میکنند و ایمان دارند که جنبش آزادیخواهانه مردمی، رهبران واقعی خود را خواهد زایید. زنده باد آزادی، پاینده ایران

Satellite Picture of Persian Gulf #ForEver خلیج پارس #IranElection

Views 248

1315 days ago

Satellite Picture of Persian Gulf #ForEver خلیج پارس #IranElection

0 Comments

Realtime comments disabled