Diskussion pågår. Skrämmande rapporer om smutsigt illaluktande vatten och minskat fiskbestånd. #miljökatastrof #viken